mapa

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Zajímavosti a kultura > Zajímavosti

Zajímavosti

Dopis pro schóličku.PDF

Diplom scholička Pampleišky[1].PDF

Volnočasový klub pro děti.doc

www.babi-lom.cz

https://www.facebook.com/pages/Mikroregion-BAB%C3%8D-LOM/454215224668156

 

Vala opidum - co bylo a co mohlo být

Sobůlky opidum 1.doc

Sobůlky opidum 2.doc

Sobůlky opidum 3.doc

Návrhová část Vala.doc

 

Zajímavosti o obci

Obec Sobůlky se nachází pět kilometrů severozápadně od Kyjova, v Kyjovské vinařské oblasti. Je rozložena v hlubokém údolí po obou březích Sobůlského potoka. Celou ves obklopuje krásná příroda v kombinaci smíšených lesů, polí, vinohradů a pastvin. Tato harmonická přírodní skladba, s nádherným výhledem na celou jižní a východní část Kyjovska až po Bílé Karpaty a k Hodonínu, včetně jižní části Chřibů, je lákavým místem pro milovníky procházek, turistiky, cykloturistiky a v zimě běžeckého lyžování. Okolní kopcovitý terén tak návštěvníkům nabízí krásné výhledy nejen na celé údolí, ve kterém se obec Sobůlky nachází, ale i do širokého okolí.

Pohled z Buriánků na Kyjov a Bílé Karpaty

Sobůlky v zimě - místní trať Vala

 

 

 

 

 

Zima v Sobůlkách – pohled na západní část obce

Naše obec je ze tří stran obklopena lesy a proto bývá právem nazývána "plícemi Kyjova".
V místní trati "Vala" a "Binky" se v průběhu roku vyskytuje řada léčivých bylin a některé druhy vzácných rostlin. Místní lesy jsou bohaté převážně na zpěvné i dravé ptáky a srnčí zvěř. Drobné zvěře (zajíci, bažanti) je méně, což je však, mimo bažantnice, celorepublikovým problémem.
Přes celé území Sobůlek protéká Sobůlský potok s jeho pravostranným přítokem. V nejbližší době plánuje ZO ozdravení tohoto toku zachycením a odvedením odpadních vod z obce na čistírnu odpadních vod do Kyjova.

Na podzim roku 2000, převzal starosta obce z rukou tehdejšího předsedy poslanecké sněmovny Václava Klause, obecní symboly, znak a prapor obce, které byly 30. prosince 2000 slavnostně vysvěceny P. Piotrem Wardeckim.

Starosta obce přebírá rozhodnutí o udělení znaku a praporu

Svěcení obecních symbolů

Od východu k západu protíná  katastr státní silnice I.tř. č. I/54, která umožňuje velmi dobré spojení s blízkým i vzdálenějším okolím (směr Veselí nad Moravou, Brno a Hodonín). Tato rychlostní komunikace však neprochází zastavěnou částí obce a tudíž se v Sobůlkách neprojevují negativní vlivy dopravy, tak velmi patrné v okolních obcích.
Naší obcí také prochází vinařská cyklostezka, jako součást Kyjovské vinařské stezky. Tato má pak návaznost na ostatní vinařské regiony Jižní Moravy.
Občerstvení, nejen pro návštěvníky, zde zajišťují dvě pohostinství a dva obchody se smíšeným zbožím.
Z další občanské vybavenosti je v Sobůlkách obecní úřad, kaple, výdejní místo České pošty s.p., základní a mateřská škola, obecní knihovna, fotbalové hřiště včetně šaten a dvě dětská hřiště.

Budova obecního úřadu na návsi

Budova obecního úřadu na návsi

Obec  Sobůlky má vodovod, který je ve správě Vak Hodonín, kanalizaci s částí ve správě Vak částí ve správě obce, plynovod v současné době již v majetku Jihomoravské plynárenské, telefonní rozvod jehož část je vedena podzemním a zbytek nadzemním kabelem, veřejné osvětlení a místní rozhlas a rozvod sítě nízkého napětí elektrické energie.

Dnes Sobůlky čítají asi 290 rodinných domů z nichž 250 je obydlených.
V současné době žije v  naší vsi 895 obyvatel. Toto číslo však neustále ovlivňují různé demografické faktory jako narození, úmrtí, svatby, stěhování, atd.
Pracovní příležitosti menšímu množství občanů poskytují čtyři místní firmy avšak velká většina občanů v produktivním věku za prací dojíždí a to převážně do Kyjova, ale také do blízkého a někteří i do vzdálenějšího okolí.
Obec Sobůlky je členem DSO Severovýchod, zahrnující 42 obcí Kyjovska, jehož hlavní prioritou je stálé zlepšování a péče o životní prostředí a to zejména v oblasti odpadového hospodářství a také zlepšování propojenosti a spolupráce a zvyšování kulturní úrovně a společenského života celého regionu.
Dále je obec členem DSO Babí lom, který sdružuje 11 obcí včetně Kyjova kolem kopce Babí lom ("Babylón") (417 m n.m.).
Pověřeným úřadem s rozšířenou působností pro naši obec je od 1.1.2003 MěÚ Kyjov. Sem se naši občané obracejí s potřebami v oblastech sociálních, životního prostředí, stavebního zákona, aj..

V roce 2008 bylo vybudováno víceúčelové hříště s umělým povrchem a  v  roce 2010 bylo vybuováno za podpory financí EU nové Kulturně sportovně vzdělávací centrum, které těsně sousedí se základní školou a je využíváno jako tělocvična, ke sportování veřejnosti, pořádání tanečních zábav, k rodinným oslavám atd.  

 

škola

škola

26. 7. Anna

Zítra: Věroslav

SVOZ ODPADU

Lichý týden - směsný KO

Sudý týden - bio 

 

Plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku 2021 - 2023.pdf

Obnova litinového kříže z roku 1851.docx 

 

Pořízení traktoru pro lesní hospodářství.doc

Pořízení lesnického traktoru.jpg

 

Výměna svítidel VO v obci Sobůlky.doc

 

Protipovodňová opatření obce Sobůlky.doc

 

Program rozvoje obce Sobůlky

PRO Sobůlky.pdf

 

Protipovodňový plán obce Sobůlky

https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/sobulky/

 

Hasičský záchranný sbor

http://krizport.firebrno.cz/

 

Pálení klestí

https://paleni.izscr.cz/

 

Obecní knihovna, webové stránky

Kultura

Ženský sbor GALÁNEČKY, webové stránky

Kultura

Volnočasový klub pro děti

Zajímavosti

 

Pohlednice obce

  Untitled-Scanned-01.jpg

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.sobulky.cz

Registrujte se zde

Kyjovské slovácko v pohybu

KSVP logo.jpg

 http://www.kyjovske-slovacko.com

 

Nabídky práce

http://cz.jooble.org/

Práce Jižní morava

PraceJizniMorava.pdf

Územní plán obce

základní informace

 

Kulterně, sportovně vzdělávací centrum -provozní řád, ceník

Kultura

Mikroregion BABÍ LOM: webové stránky a facebookový profil

Zajímavosti

 

Psí detektiv

Psí detektiv.gif

 

Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska

Důležité kontakty

Vyhledávač práce

Důležité kontakty

Geomapa Sobůlky

Mapa a jízdní řády

d -Test

www.dtest.cz
obesilani-obci-leden-2013-banner-800x219-3-2.jpg

Kulturně sportovně vzdělávací centrum

 

Regionální Informační Servis

www.mestaobce.cz

Fulltextové vyhledávání

Návštěvnost stránek

173928