Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Sobůlky

2. Důvod a způsob založení

Obec Sobůlky (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Pracovníci obecního úřadu

Orgány obce a zastupitelstva

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Sobůlky
  Sobůlky 105
  696 40 Sobůlky

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Sobůlky
  Sobůlky 105
  696 40 Sobůlky

 • 4.3 Úřední hodiny

  Základní informace

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 518 622 425
  mobilní telefon: 724 162 268 (František Svoboda, starosta)

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.sobulky.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Sobůlky
  Sobůlky 105
  696 40 Sobůlky

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

  sobulky@sobulky.cz

 • 4.8 ID datové schránky

  wvha2jw

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 9226671/0100 KB Kyjov

6. IČO

00285285

7. DIČ

CZ00285285 Obec je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2016.pd

Výroční zpráva 2017.pdf

Výroční zpráva 2018.pdf

Výroční zpráva 2019.pdf

Výroční zpráva 2020.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021.pdf

Výroční zpráva o poskyt. informací za rok 2022.pdf

výroční zpráva 2023.pdf