Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a zápisy zastupitelstva, oznámení obce

Místní vyhlášky a řády - platné

Název vyhlášky

Účinnost

OZV 1.2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1.1.2022

Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkonů městské policie.pdf

10.11.2021

OZV č. 2-2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf

16.12.2020

OZV č. 2-2019 Místní poplatky.pdf

  1.1.2020

OZV č.2.2018 o regulaci hlučných činností spočívajících v provozu plynových děl a jiných akustických plašících zařízení ve vinicích.pdf

14.3.2018 

OZV č.1.2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů[1].pdf 14.3.2018 
OZV 1-2016 MP - změna 2-2012.doc 1.7.2016 

Nařízení obce Sobůlky č.1-2013.doc, kterým se vydává "Tržní řád"

31.5.2013

OZV 3-2012 MP - změna 2-2012.doc

10.10.2012

OZV 2-2012 MP.doc

1.6.2012

Řád veřejného pohřebiště.pdf

1.7.2020

Jednací řád zastupitelstva obce .doc 7.9.2011

Provozni řád KSVC - 2010.doc

25.11.2010

Návštěvní řád dětského hřiště - 2011.doc

29.6.2011

Provozní řád víceúčelové hřiště.doc 

14.7.2004

Zápisy zastupitelstva

2022

Zápis č. 1 - 2022 ZO z 09.03.2022.pdf

Zápis č. 2 - 2022 ZO z 08.06.2022.pdf

Zápis č. 3 - 2022 ZO z 31.08.2022.pdf

2021

Zápis č. 1 - 2021 ZO z 10.03.2021.pdf

Zápis č. 2 - 2021 ZO z 09.06.2021.pdf

Zápis č. 3 - 2021 ZO z 27.06.2021.pdf

Zápis č. 4 - 2021 ZO z 11.08.2021.pdf

Zápis č. 5 - 2021 ZO z 08.11.2021.pdf 

Zápis č. 6 - 2021 ZO z 15.12.2021.pdf

2020

Zápis č. 1 - 2020 ZO z 11.03.2020.pdf

Zápis č. 2 - 2020 ZO z 03.06.2020.pdf

Zápis č. 3 - 2020 ZO z 19.08.2020.pdf

Zápis č. 4 - 2020 ZO z 16.09.2020.pdf

Zápis č. 5 - 2020 ZO z 16.12.2020.pdf

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech