Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a zápisy zastupitelstva, oznámení obce

Místní vyhlášky a řády - platné

Název vyhlášky

Účinnost od - do

OZV obce Sobůlky č. 1 2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf 1.1.2024
OZV obce Sobůlky č. 2 2023 o místním poplatku ze psů.pdf 1.1.2024

OZV obce Sobůlky č. 3 2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf

1.1.2024

OZV 1 2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf

1.1.2023 - 31.12.2023

Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkonů městské policie.pdf

10.11.2021 - trvá

OZV č. 2-2019 Místní poplatky.pdf poplatek ze psů a za užívání veřejného prostranství

  1.1.2020 - 31.12.2023

OZV č.2.2018 o regulaci hlučných činností spočívajících v provozu plynových děl a jiných akustických plašících zařízení ve vinicích.pdf

14.3.2018 - trvá

Nařízení obce Sobůlky č. 1 2013 Tržní řád.pdf

31.5.2013 - trvá

Řád veřejného pohřebiště.pdf

1.7.2020  - trvá

Jednací řád zastupitelstva obce .doc 7.9.2011  - trvá

Provozní řád Kulturně sportovně vzdělávacího centra (KSVC) - 2022.pdf

1.1.2023  - trvá

Návštěvní řád dětského hřiště - 2011.doc

29.6.2011 - trvá

Provozní řád víceúčelové hřiště.doc 

14.7.2004 - trvá

OZV č. 2-2001 vyhláška o odpadech.pdf

30.11.2001 - trvá

 

Zápisy zastupitelstva

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Sobůlky nyní naleznete v aplikaci UZOB

logo.png

2024

Zápis ze zasedání zastupitelstva c 8 - 13.11.2023.pdf

 

Dodatek k zápisu ze ZZ konaného dne 13.11.2023

 

 

 

2023

 Zápis č. 1 - 2023-ZO 7.2.2023.pdf

Zápis č. 2 - 2023 -ZO 4.4.2023.pdf

Zápis č. 3 - 2023 - ZO 23.5.2023.pdf

Zápis č. 4 - 2023 - ZO 6.6.2023.pdf

Zápis č. 5 - 2023 -ZO 18.7.2023.pdf

Zápis č. 6 - 2023 - ZO 5.9.2023.pdf

 

 

2022

Zápis č. 1 - 2022 ZO z 09.03.2022.pdf

Zápis č. 2 - 2022 ZO z 08.06.2022.pdf

Zápis č. 3 - 2022 ZO z 31.08.2022.pdf

Zápis č. 4 - 2022 ZO z 19.10.2022.pdf

Zápis č. 5 - 2022 ZO z 7.12.2022.pdf

Zápis č. 6 - 2022 ZO z 23.12.2022.pdf

 

2021

Zápis č. 1 - 2021 ZO z 10.03.2021.pdf

Zápis č. 2 - 2021 ZO z 09.06.2021.pdf

Zápis č. 3 - 2021 ZO z 27.06.2021.pdf

Zápis č. 4 - 2021 ZO z 11.08.2021.pdf

Zápis č. 5 - 2021 ZO z 08.11.2021.pdf 

Zápis č. 6 - 2021 ZO z 15.12.2021.pdf

2020

Zápis č. 1 - 2020 ZO z 11.03.2020.pdf

Zápis č. 2 - 2020 ZO z 03.06.2020.pdf

Zápis č. 3 - 2020 ZO z 19.08.2020.pdf

Zápis č. 4 - 2020 ZO z 16.09.2020.pdf

Zápis č. 5 - 2020 ZO z 16.12.2020.pdf

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech