Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Aktuality > Integrované šetření v zemědělství "IŠZ 2023"

Integrované šetření v zemědělství "IŠZ 2023"Datum konání:
1.9.2023
Datum ukončení:
1.12.2023

Český statistický úřad v letošním roce organizuje na základě legislativních předpisů Evropské unie a České republiky výběrové Integrované šetření v zemědělství 2023.

Toto zjišťování navazuje na sérii strukturálních šetření konaných v České republice od roku 1995, naposledy v roce 2016, a Integrované šetření v zemědělství 2020.

Obsahem šetření jsou údaje o počtu a struktuře pracovníků v zemědělství, o výměře a využití obhospodařované zemědělské půdy a jejím vlastnictví či pachtu, o stavech hospodářských zvířat, o ekologickém hospodaření, o jiných výdělečných činnostech zemědělských subjektů, postupech hospodaření s půdou, o strojích a zařízeních používaných v zemědělství a o struktuře sadů jabloní a meruněk.

Cílem šetření je zjistit údaje o skutečném rozsahu českého zemědělství a jejich srovnáním s daty z předchozích šetření vysledovat a popsat změny, k nimž v tomto odvětví dochází. Výsledky zjišťování budou využity pro monitoring, hodnocení a formování zemědělské politiky nejen v České republice, ale i Evropské unii. Šetření je také podkladem pro aktualizaci zemědělského registru, který slouží jako základna pro každoroční zemědělské statistiky. ČSÚ z výsledků šetření zpracovává elektronické publikace, které jsou k dispozici odborné i laické veřejnosti.

Na národní úrovni budou výsledky šetření zveřejněny v srpnu až září 2024.

Anonymizované údaje se předávají statistickému úřadu Evropské unie – Eurostatu, který shromažďuje výsledky a zpracovává výstupy za jednotlivé členské státy i souhrnné analýzy pro celou Evropskou unii. V databázi Eurostatu jsou dostupné nejrůznější agregace z výsledků předchozích šetření.

 

Podrobnější informace o celém šetření jsou uvedeny na webových stránkách ČSÚ. Právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám bude výkaz zaslán do datové schránky, fyzické osoby bez datové schránky jej obdrží poštou, nebo budou během září až listopadu 2023 kontaktovány tazateli. Všichni respondenti mají možnost vyplnit výkaz v elektronické formě. Během strukturálního šetření jsou velmi přísně dodržována pravidla ochrany důvěrnosti údajů. Výsledky Integrovaného šetření v zemědělství 2023 budou zveřejněny v září 2024.

 

Více na: https://www.czso.cz/csu/czso/isz-2023

 

Touto cestou upozorňujeme občany na možný pohyb tazatele ČSÚ  v naší obci. Úkolem tazatele bude vybrané zemědělce v obci navštívit, ověřit jejich aktivitu, zabezpečit vyplnění a odevzdání výkazů a předání výkazů ČSÚ.