Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Aktuality > Informace o projektu eDoklady a aktuálním stavu jeho realizace

Informace o projektu eDoklady a aktuálním stavu jeho realizaceDatum konání:
1.1.2024

e Doklady.pdf

 

og_image.png

 

Demonstrativní výčet subjektů, kterým je stanovena povinnost přijímat eDoklady včetně
časového harmonogramu. U všech kategorií platí, že z vlastní vůle mohou eDoklady přijímat
i před jim stanoveným datem.

Totožnost nebo jinou skutečnost lze prokázat digitálním stejnopisem průkazu


a) od 1. ledna 2024 pouze vůči ústředním správním úřadům, s výjimkou zastupitelských
úřadů,
• Ministerstva a jiné ústřední správní úřady upravuje kompetenční zákon (zák. č. 2/1969
Sb.). Ústředními správními úřady jsou např. Digitální a informační agentura, Český úřad
zeměměřický a katastrální, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Český
telekomunikační úřad a další.


b) od 1. července 2024 rovněž vůči orgánům veřejné moci, které jsou státními orgány
neuvedenými v písmenu a), s výjimkou zastupitelských úřadů, a vůči krajům a obcím
s rozšířenou působností, neumožní-li prokázání totožnosti nebo jiné skutečnosti digitálním
stejnopisem průkazu dříve,
• Typicky organizační složky státu, např. Česká správa sociálního zabezpečení, katastrální
úřady, okresní správy sociálního zabezpečení, Úřad práce ČR, různé inspekce (Česká
obchodní inspekce, Česká inspekce životního prostředí, Státní zemědělská
a potravinová inspekce, Státní úřad inspekce práce atd.), Státní veterinární správa,
Generální finanční ředitelství, finanční úřady, krajské hygienické stanice, soudy,
živnostenské úřady, stavební úřady na krajské úrovni a úrovni obcí s rozšířenou
působností. Dále Policie ČR, celní správa, pobočky Czech POINT na obcích s rozšířenou
působností, obecní policie obcí s rozšířenou působností a další.


c) od 1. ledna 2025 rovněž vůči ostatním orgánům veřejné moci a vůči osobám uvedeným
v § 9a odst. 2 větě druhé zákona č. 12/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, neumožní-li prokázání totožnosti nebo jiné skutečnosti digitálním
stejnopisem průkazu dříve.
• Okrskové volební komise, školy, vysoké školy, veřejné stráže, zdravotní pojišťovny,
notáři, exekutoři, banky, sázkové kanceláře, obce I. a II. stupně, obecní policie obcí I.
a II. stupně, pošta, zastupitelské úřady a další.

 

 

K projektu byl spuštěn informační web https://edoklady.gov.cz